CAT

Graduada en Cinema i Nous Mitjans Audiovisuals per la Universitat de Barcelona i  Màster Oficial en Comissariat  d’Art Digital (URL), Núria Nia treballa principalment des del mitjà audiovisual i el comissariat, interessada en estudiar la construcció de paradigmes socials a través de les micro-històries ocultes implicades en els anclatges culturals. Núria Nia gestiona l’àrea d’arts digitals de L’Estruch - Fàbrica de Creació, realitza vídeos artístics, culturals i projectes educatius des de la seva productora, La Panoràmica.cat, és cofundadora de Matics Barcelona, associació d’artistes digitals, i actualment és la realitzadora i editora del programa televisiu sobre art contemporani Territori Contemporani.


ES

Graduada en Cine y Nuevos Medios Audiovisuales por la Universitat de Barcelona y Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital (URL), Nuria Nia trabaja principalmente desde el medio audiovisual y el comisariado, interesada en estudiar la construcción de paradigmas sociales a través de las micro-historias ocultas implicadas en los anclajes culturales. Núria Nia gestiona el área de artes digitales de L’Estruch - Fàbrica de Creació, realiza videos artísticos, culturales y proyectos educativos desde su productora, La Panoràmica.cat, es cofundadora de Matics Barcelona, asociación de artistas digitales, y actualmente es la realizadora y editora del programa televisivo sobre arte contemporáneo Territori Contemporani.


EN

Graduated in Film and New Audiovisual Media from the University of Barcelona and Official Master’s Degree in Digital Art Curatorship (URL), Nuria Nia works mainly from the audiovisual and curatorial field, interested in studying the construction of social paradigms through the hidden micro-stories involved in cultural anchors. Núria Nia manages the digital arts area of L'Estruch - Fàbrica de Creació, produces artistic and cultural videos and educational projects from its production company, La Panoràmica.cat, is co-founder of Matics Barcelona, an association of digital artists, and is currently the director and editor of the television programme on contemporary art Territori Contemporani.

Altres

Back to Top