CAT
Graduada en Belles arts per la UPV, va realitzar un Màster de Producció Artística en el mateix centre. Els seus projectes com a artista són processos transdisciplinars que qüestionen les múltiples percepcions i coneixements - tant objectius com subjectius - d'una mateixa realitat. Al desembre de 2019 va inaugurar la seva primera exposició individual L’ombra projectada: estètica d’una ciència subjectiva. Recentment ha acabat el Màster Oficial en Comissariat  d’Art Digital (URL), combina la seva pràctica artística amb la crítica d'art i el comissariat.


ES

Graduada en Bellas Artes por la UPV, realizó un Máster de Producción Artística en el mismo centro. Sus proyectos como artista son procesos transdisciplinares que cuestionan las múltiples percepciones y conocimientos - tanto objetivos como subjetivos - de una misma realidad. En diciembre de 2019 inauguró su primera exposición individual L’ombra projectada: estética d’una ciència subjectiva. Recientemente ha terminado el Máster en Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital (URL), combina su práctica artística con la crítica de arte y el comisariado.


EN

Graduated in Fine Arts at the UPV, she completed a Master's Degree in Artistic Production at the same centre. Her projects as an artist are transdisciplinary processes that question the multiple perceptions and knowledge - both objective and subjective - of the same reality. In December 2019 she opened her first solo exhibition L'ombra projectada: estética d'una ciència subjectiva. She has recently completed an Official Master’s Degree in Digital Art Curatorship (URL), combining her artistic practice with art criticism and curating.

Altres

Back to Top