CAT

María Valcárcel és una comissària especialitzada en art digital. Actualment la seva recerca personal se centra en l'efecte que la tecnologia exerceix en la comunitat. Graduada en Història de l'Art (USC), ha explorat el panorama artístic europeu a Eslovènia, Alemanya, Itàlia i diferents ciutats espanyoles. Recentment ha finalitzat el Màster Oficial en Comissariat  d’Art Digital (URL).


ES

María Valcárcel es una comisaria especializada en arte digital. Actualmente su investigación personal se centra en el efecto que la tecnología ejerce en la comunidad. Graduada en Historia del Arte (USC), ha explorado el panorama artístico europeo en Eslovenia, Alemania, Italia y diferentes ciudades españolas. Recientemente ha finalizado el Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital (URL).


EN

María Valcárcel is a curator specialized in digital art. Currently her personal research focuses on the effect that technology has on the community. Graduated in Art History (USC), she has explored the European art scene in Slovenia, Germany, Italy and different Spanish cities. Recently she has finished the Official Master’s Degree in Digital Art Curatorship (URL). 

Altres

Back to Top