CAT

Marc Tondello (Padova, 1989) graduat en el Màster Oficial en Comissariat  d’Art Digital (URL), amb la tesi titulada “Art social en els temps de les xarxes socials”. En el 2020, ha assistit al comissari Enric Puig, director del centre L'Escocesa, en l'exposició Paisatges desitjats organitzada en Arts Santa Mònica (09.07 - 27.09.20) i ha col·laborat en la coordinació i muntatge de SUBVERSIÓ! en El Born CCM (10.11 - 20.12.20). Al costat de Arianna Esposito, ha comissariat l'exposició #internetflags de l'artista Irma Marco en la galeria Espai Souvenir (22.10 - 15.11.20). El mes d'abril 2021 residirà com a comissari al costat de l'artista Dario Lazzaretto en MediaEstruch, per haver estat seleccionats en la convocatòria d'art digital. Des del 2018 és corresponsal a Espanya de la revista FormeUniche, plataforma dedicada a la cultura contemporània italiana i internacional.


ES

Marco Tondello (Padova, 1989) graduado en el Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital (URL), con la tesis titulada “Arte social en los tiempos de las redes sociales”. En el 2020, ha asistido al comisario Enric Puig, director del centro La Escocesa, en la exposición Paisatges desitjats organizada en Arts Santa Mònica (09.07 - 27.09.20) y ha colaborado en la coordinación y montaje de SUBVERSIÓ! en El Born CCM (10.11 - 20.12.20). Junto a Arianna Esposito, ha comisariado la exposición #internetflags de la artista Irma Marco en la galería Espai Souvenir (22.10 - 15.11.20). En el mes de abril 2021 residirá como comisario junto al artista Dario Lazzaretto en MediaEstruch, al haber sido seleccionados en la convocatoria de arte digital. Desde el 2018 es corresponsal en España de la revista FormeUniche, plataforma dedicada a la cultura contemporánea italiana e internacional.


EN

Marco Tondello (Padua, 1989) graduated from the Official Master’s Degree in Digital Art Curatorship (URL) and the Universitat Ramon Llull in Barcelona with his thesis entitled "Social Art in the Times of Social Networks". In 2020, he has assisted the curator Enric Puig, director of the centre La Escocesa, in the exhibition Paisatges desitjats organised at Arts Santa Mònica (09.07 - 27.09.20) and has collaborated in the coordination and assembly of SUBVERSIÓ! at El Born CCM (10.11 - 20.12.20). Together with Arianna Esposito, he has curated the exhibition #internetflags by the artist Irma Marco at the Espai Souvenir gallery (22.10 - 15.11.20). In April 2021 he will reside as curator with the artist Dario Lazzaretto at MediaEstruch, having been selected in the digital art call. Since 2018 he has been the Spanish correspondent for the magazine FormeUniche, a platform dedicated to Italian and international contemporary culture.

Altres

Back to Top