CAT

Gabriela Brito. (Veneçuela, 1989).
Artista plàstica i dissenyadora veneçolana, ha estat involucrada en projectes de moda i arts escèniques com a directora creativa. Enfoca el seu cos de treball artístic en la pintura centrant-se en la figura de la dona i la feminitat. Egressada de Parsons the New School for Design amb un BBA en Design and Management, de la UIC amb un postgrau en Gerència de Museus i Patrimoni Cultural i d'URL del Màster de Comissariat d'Art Digital, actualment forma part de l'equip de treball d'ADN Galeria, Barcelona.


ES

Gabriela Brito. (Venezuela, 1989). 
Artista plástica y diseñadora venezolana, ha estado involucrada en proyectos de moda y artes escénicas como directora creativa. Enfoca su cuerpo de trabajo artístico en la pintura centrándose en la figura de la mujer y la feminidad. Egresada de Parsons the New School for Design con un BBA en Design and Management, de la UIC con un postgrado en Gerencia de Museos y Patrimonio Cultural y de URL del Máster de Comisariado de Arte Digital, actualmente forma parte del equipo de trabajo de ADN Galeria, Barcelona.


EN

Gabriela Brito. (Venezuela, 1989). 
Venezuelan visual artist and designer, she has been involved in fashion and performing arts projects as creative director, she approaches her artwork in painting focusing on the figure of the woman and femininity. Graduated from Parsons the New School for Design with a BBA in Design and Management, from UIC with a postgraduate degree in Management of Museums and Cultural Heritage and from URL with a Master in Digital Art Curatorship, she is currently part of the working team of ADN Galeria, Barcelona.

Altres

Back to Top