divendres 11 de juny 2021 - 18.00h
ENTRADA GRATUÏTA - L'Estruch, Sabadell

Radiorator és una performance d'experimentació sonora, resultat de la percepció expandida que es genera al 'captar les freqüències de ràdio a través d'un casc tecnològic dissenyat i fabricat digitalment per l'artista. Wearable, a través d'una antena, descodifica digitalment les freqüències en sons que l'artista reinterpreta en un set sonor en viu.

Agustina Palazzo (Còrdova, 1992), és artista visual i sonora. Amb una actitud multidisciplinària desenvolupa la seva pràctica en diferents formats d'obra que van des de la performance fins a la instal·lació passant pel vídeo, el so i l'arxiu. Utilitza la tecnologia com a eina i testimoni de la condició social i política del món contemporani.

Amb una actitud multidisciplinària, l'artista audiovisual Agustina Palazzo desenvolupa la seva pràctica barrejant tècniques digitals i analògiques amb diferents formats que van des de la performance fins a la instal·lació, passant pel vídeo, el so i l'arxiu, combinats amb objectes d'ús quotidià.
Amb una mirada crítica i poètica, l'artista investiga la comunicació entre l'ésser humà i la tecnologia en l'era digital, entenent aquesta última com una eina simbòlica, testimoniatge d'una condició social i política.

Després d'haver treballat en una emissora de ràdio, l'artista es va interessar pel funcionament tècnic d'aquest mitjà de comunicació. A partir d'aquesta recerca sorgeixen les performance d'experimentació sonora Mochiilla per a escoltar l'espai i Radiorator.
Radiorator, realitzada en col·laboració amb Betiana Pavon i Mateus Sartori, és el resultat de la percepció expandida que es genera en captar freqüències de ràdio a través d'un casc tecnològic dissenyat i fabricat digitalment. Aquest wearable (tecnologia vestible) amb forma de casc, funciona com un dispositiu portàtil que permet escoltar un ampli espectre de freqüències de ràdio. Les freqüències de ràdio es descodifiquen digitalment i es converteixen en sons i imatges. Amb aquests elements l'artista realitza un acte performatiu i sonor experimental en viu, utilitzant la sonoritat de les radiofreqüències que capta en el moment.

Radiorator es basa en la filosofia i el moviment transhumanista segons el qual podem ampliar i estendre els sentits humans utilitzant la tecnologia.
Les radiofreqüències, invisibles i inaudibles, formen part del nostre entorn i ens travessen constantment. Gràcies a la tecnologia inclosa en el casc, l'artista pot sentir l'energia radiofònica imperceptible que està al seu voltant.

Arianna Esposito

Altres

Back to Top