CAT

Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques amb Màster Oficial en Comissariat  d’Art Digital (URL), posseeix una extensa carrera professional en l'àmbit del màrqueting digital, especialitzant-se aquests últims anys en el sector de la música i de l'art contemporani (SoundCloud, Rise Art). A més és diplomada en arqueologia d'art mexicà, porta el seu propi projecte de street art (Løv Noir) i s'ha titulat recentment com tatuadora.


ES

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital (URL), posee una extensa carrera profesional en el ámbito del marketing digital, especializándose estos últimos años en el sector de la música y del arte contemporáneo (SoundCloud, Rise Art). Además es diplomada en arqueología de arte mexicano, lleva su propio proyecto de street art (Løv Noir) y se ha titulado recientemente como tatuadora. 


EN

Graduated in Advertising and Public Relations with an Official Master’s Degree in Digital Art Curatorship (URL), she has an extensive professional career in the field of digital marketing, specializing in recent years in the music and contemporary art sector (SoundCloud, Rise Art).  She also has a diploma in Mexican art archaeology, runs her own street art project (Løv Noir) and has recently qualified as a tattooist.

Altres

Back to Top